Relacje inwestorskie

Zarząd

  • Marcin Kozłowski - Prezes Zarządu
  • Robert Mikulski - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Jerzy Bednarek
  • Konrad Paduch
  • Adam Gbiorczyk
  • Mariusz Szałagan

Raporty bieżące i okresowe

Akcjonariat

Kapitalizacja:

122.010,00 zł

Liczba akcji:

12.201.000 szt.

Liczba głosów na WZA:

12.201.000 szt.

Kapitał akcyjny:

610.050,00 zł

Cena nominalna akcji:

0,05 zł

Nazwa

Liczba głosów

Sylwia Leśniak-Paduch

11.459.460 – (93,92%)

Pozostali

741.540 – (6,08%)

Walne zgromadzenia

Dokumenty spółki

Animator

Autoryzowany doradca

T: +48 22 112-07-54

Email: biuro@idhsa.pl

ul. Jana III Sobieskiego 104 lok. 44, 00-764 Warszawa

© 2018 IDH DEVELOPMENT S.A. wszystkie prawa zastrzeżone