Objęcie obligacji IDH S.A. (PLICI0000010) | 23-10-2018 16:17:38 | Bieżący | ESPI | 7/2018

23-10-2018 16:17:38 | Bieżący | ESPI | 7/2018

RB-W_ASO: Objęcie obligacji

Data: 2018-10-23

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr72018
Data sporządzenia:2018-10-23
Skrócona nazwa emitenta
IDH S.A.
Temat
Objęcie obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent”_, informuje, iż w dniu 23 października 2018 r. został poinformowany o przydziale Obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Layopi S.A. z siedzibą w Warszawie.

Emitent objął 50.000 _pięćdziesiąt tysięcy_ Obligacji serii A o wartości emisyjnej 100,00 zł _sto złotych_ każda, o łącznej wartości emisyjnej 5.000.000,00 zł _pięć milionów złotych_.

Emisja Obligacji serii A przeprowadzana jest w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy. Obligacje serii A są obligacjami zwykłymi niezabezpieczonymi na okaziciela, oprocentowane 3% w skali roku z terminem wykupu 23 października 2021 roku. Okres odsetkowy wynosi jeden rok. Obligacje serii A są zbywalne. 

Środki na objęcie Obligacji serii A spółki Layopi S.A. pochodzą ze sprzedaży wierzytelności, o czym Emitent informował raportem ESPI nr 4/2018 z 28.09.2018 r. 

Emitent nie wyklucza sprzedaży objętych przez siebie Obligacji serii A w przyszłości. 

Podstawą uznania niniejszej transakcji za znaczącą jest fakt, że łączna kwota przeznaczona na objęcie Obligacji serii A przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-764Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Jana III Sobieskiego104/44
_ulica__numer_
22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-23Robert MikulskiWiceprezes zarządu


Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH S.A.
TytulObjęcie obligacji
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod00-764
MiastoWarszawa
UlicaJana III Sobieskiego
Nr104/44
Tel.22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2018-10-23
Rok biezacy2018
Numer7
adres wwwwww.idhsa.pl