Relacje inwestorskie

Zarząd

  • Marcin Kozłowski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Piotr Osuch
  • Tomasz Beck
  • Adam Gbiorczyk

Raporty bieżące i okresowe

Akcjonariat

Kapitalizacja:

122.010,00 zł

Liczba akcji:

12.201.000 szt.

Liczba głosów na WZA:

12.201.000 szt.

Kapitał akcyjny:

610.050,00 zł

Cena nominalna akcji:

0,05 zł

Nazwa

Liczba głosów

Sylwia Leśniak-Paduch

11.459.460 – (93,92%)

Pozostali

741.540 – (6,08%)

Walne zgromadzenia

28/06/2019
Protokół z zwyczajnego zgromadzenia

05/11/2018
Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

9/07/2018
Protokół z walnego zgromadzenia

Dokumenty spółki

Animator

Autoryzowany doradca

T: +48 22 112-07-54

ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa

© 2020 IDH DEVELOPMENT S.A. wszystkie prawa zastrzeżone