Relacje inwestorskie

Zarząd

  • Marcin Kozłowski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Zbisław Lasek
  • Michał Supkowski
  • Andrzej Włodarski
  • Tomasz Chrabowski
  • Jakub Medula

Raporty bieżące i okresowe

Akcjonariat

Liczba akcji: 12.201.000 szt.
Liczba akcji notowanych: 1.500.775 szt.
Liczba akcji nienotowanych: 10.700.225 szt.
Liczba akcji serii A1: 2.201.000 szt. (1.500.775 szt. notowanych)
Liczba akcji serii B1: 10.000.000 szt. (seria nienotowana)
Liczba głosów na WZA: 12.201.000 szt.
Kapitał akcyjny: 610.050,00 zł
Cena nominalna akcji: 0,05 zł
NazwaLiczba głosów
Sylwia Leśniak-Paduch10.761.158 – (88,20%)
Pozostali1.439.842 – (11,80%)

Walne zgromadzenia

30/06/2022 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

30/06/2022 PROJEKT UCHWAŁ
ZWZA
IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

3/06/2021 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

31/08/2020 Protokół z zwyczajnego walnego zgromadzenia

28/06/2019
Protokół z zwyczajnego zgromadzenia

Dokumenty spółki

Animator

Autoryzowany doradca

T: +48 22 112-07-54

ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa

© 2020 IDH DEVELOPMENT S.A. wszystkie prawa zastrzeżone