Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 08-06-2018 14:47:35 | Bieżący | EBI | 7/2018

Zarząd Spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8.06.2018 r. Spółka podpisała umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy ze spółką DSBJ S.A., z siedzibą w Warszawie („Autoryzowany Doradca”).

Na mocy wskazanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Robert Mikulski – Wiceprezes