Powołanie Prezesa Zarządu IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 20-09-2018 19:28:58 | Bieżący | EBI | 15/2018

Spółka IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 września 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcina Kozłowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki IDH S.A.

Informacje dotyczące Pana Marcina Kozłowskiego, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Robert Mikulski – Wiceprezes zarządu


Załączniki:

IDH_kwestionariusz_osobowy – Marcin Kozłowski