Raport kwartalny IDH S.A. za II kwartał 2018 r. IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 14-08-2018 15:01:26 | Kwartalny | EBI | 13/2018

Zarząd IDH S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 roku, (drugi kwartał 2018 roku)

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Robert Mikulski – Wiceprezes zarządu


Załączniki:

IDH_Raport_okresowy_za 2Q_2018_z_tabelkami