Raport okresowy za I kwartał 2018 roku spółki IDH S.A. IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) <br/> 15-05-2018 08:33:50 | Kwartalny | EBI | 4/2018

Zarząd emitenta spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180515_083350_0000112430_0000101683.pdf