Raport okresowy za III kwartał 2018 roku. IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 14-11-2018 10:18:29 | Kwartalny | EBI | 21/2018

Zarząd emitenta spółki IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Robert Mikulski – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport_okresowy_za 3Q_2018-IDH_tabele