Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku spółki IDH S.A. IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) <br/> 14-02-2018 08:22:41 | Kwartalny | EBI | 2/2018

Zarząd emitenta spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180214_082241_0000110475_0000099189.pdf