Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) |22-09-2018 11:23:50 | Bieżący | EBI | 16/2018

Zarząd Spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 września 2018 r. wpłynęło do spółki pismo, od Pani Barbara Sissons dotyczące rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Decyzja o rezygnacji podjęta została ze skutkiem na dzień 20 września 2018 r.

Zarząd Emitenta dziękuje Pani Barbarze Sissons za pracę, którą wniosła w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Robert Mikulski – Wiceprezes Zarządu