Roczne Sprawozdanie finansowe za rok 2017 IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) <br/> 31-05-2018 08:35:40 | Roczny | EBI | 5/2018

Zarząd IDH S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu roczne sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180531_083540_0000113375_0000103800.pdf
20180531_083540_0000113375_0000103801.pdf
20180531_083540_0000113375_0000103802.pdf