Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 05-11-2018 14:07:37 | Bieżący | EBI | 19/2018

05-11-2018 14:07:37 | Bieżący | EBI | 19/2018

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 listopada 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki podjęło wszystkie uchwały oraz zakończyło obrady.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 listopada 2018 r.

Postawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Robert Mikulski – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

IDH_protokół_NWZ_z_dnia_5.11.2018