Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 10-07-2018 14:10:18 | Bieżący | EBI | 10/2018

Zarząd IDH S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 lipca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki podjęło wszystkie uchwały oraz zakończyło obrady.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2018 r.

Postawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Robert Mikulski – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

IDH_protokół_ZWZ_z_dnia_9.07.2018