Zawarcie istotnej umowy IDH S.A. (PLICI0000010) | 28-09-2018 14:36:00 | Bieżący | ESPI | 4/2018

RB-W_ASO: Zawarcie istotnej umowy

Data: 2018-09-28

Firma: IDH SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42018
Data sporządzenia:2018-09-28
Skrócona nazwa emitenta
IDH S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2018 roku podpisał umowę sprzedaży wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową.

Wartość sprzedaży wierzytelności wyniosła 15.000.000,00 zł _słownie: piętnaście milionów złoty_.

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR _Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE_.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-764Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Jana III Sobieskiego 10444
_ulica__numer_
22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-28Robert MikulskiWiceprezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH S.A.
TytulZawarcie istotnej umowy
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod00-764
MiastoWarszawa
UlicaJana III Sobieskiego 104
Nr44
Tel.22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2018-09-28
Rok biezacy2018
Numer4
adres wwwwww.idhsa.pl