Zawarcie umowy udzielenia pożyczki o charakterze warunkowym IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 14-11-2018 17:29:04 | Bieżący | ESPI | 9/2018

RB-W_ASO: Zawarcie umowy udzielenia pożyczki o charakterze warunkowym

Data: 2018-11-14

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr92018
Data sporządzenia:2018-11-14
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie umowy udzielenia pożyczki o charakterze warunkowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 13 listopada 2018 r. zawarł z Rubicone sp. z o.o. _Rubicone_ umowę finansowania dłużnego na podstawie, której Spółka udzieli Rubicone pożyczki w kwocie do 3,0 mln zł, po spełnieniu warunku polegającego na zawarciu przez Rubicone umowy dofinansowania wskazanego innowacyjnego projektu inwestycyjnego.

Uruchomienie pożyczki będzie miało miejsce po otrzymaniu potwierdzenia ziszczenia się ww. warunku jak również po uzgodnieniu zabezpieczenia zwrotu pożyczki i udzieleniu takiego zabezpieczenia pożyczki. Pożyczka zostanie wypłacona w sześciu równych transzach zrealizowanych na koniec odpowiednio października 2019 roku oraz stycznia, marca, czerwca, sierpnia, października 2020 roku.
Pożyczka będzie udzielona na okres 5 lat, a jej spłata będzie następować w oparciu o harmonogram, który zostanie ustalony po spełnieniu ww. warunku związanego z zawarciem przez Rubicone umowy o dofinansowanie projektu innowacyjnego.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących istotnych kar umownych jej pozostałe postanowienia nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Rubicone jest podmiotem niepowiązanym osobowo jak również kapitałowo z Emitentem oraz osobami nim nadzorującymi i zarządzającą.

Zawarcie ww. umowy związane jest z dywersyfikacją źródeł przychodów w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-764Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Jana III Sobieskiego104/44
_ulica__numer_
22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-14Robert MikulskiWiceprezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie umowy udzielenia pożyczki o charakterze warunkowym
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod00-764
MiastoWarszawa
UlicaJana III Sobieskiego
Nr104/44
Tel.22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2018-11-14
Rok biezacy2018
Numer9
adres wwwwww.idhsa.pl