Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 26-10-2018 13:49:12 | Bieżący | ESPI | 8/2018

RB-W_ASO: Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Data: 2018-10-26

Firma: IDH SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr82018
Data sporządzenia:2018-10-26
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd IDH S.A. „Spółka” informuje, że wczoraj tj. 25 października 2018 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od spółki INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SILVA SPÓŁKA AKCYJNA o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeni spółki w wyniku rejestracji w dniu 11 października 2018 roku przez sąd podwyższenia kapitału o emisję akcji serii K i B1, scalenia akcji w jedną serię A1 oraz obniżenia kapitału, na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia Inkubator Technologiczny SILVA S.A. posiada 207.318 akcji zwykłych na okaziciela spółki IDH DEVELOPMENT S.A. _dawniej IDH S.A._, które stanowią 1,70% w kapitale zakładowym i 1,70% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki IDH DEVELOPMENT S.A. _dawniej IDH S.A._.

Przed rejestracją przez sąd ww. zmian Inkubator Technologiczny SILVA S.A. posiadał 165.854.100 akcji zwykłych na okaziciela spółki IDH DEVELOPMENT S.A. _dawniej IDH S.A._., które stanowiły 9,42% w kapitale zakładowym i 9,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki IDH DEVELOPMENT S.A. _dawniej IDH S.A._.

Po rejestracją przez sąd ww. zmian Inkubator Technologiczny SILVA S.A. posiada 207.318 akcji zwykłych na okaziciela spółki IDH DEVELOPMENT S.A. _dawniej IDH S.A._, które stanowią 1,70% w kapitale zakładowym i 1,70% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki IDH DEVELOPMENT S.A. _dawniej IDH S.A._.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
20181025_ITSilva_zawiadomienie.pdfITSILVA_ZAWIADOMIENIE

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-764Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Jana III Sobieskiego104/44
_ulica__numer_
22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-26Robert MikulskiWiceprezes zarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod00-764
MiastoWarszawa
UlicaJana III Sobieskiego
Nr104/44
Tel.22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2018-10-26
Rok biezacy2018
Numer8
adres wwwwww.idhsa.pl