Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki IDH S.A. IDH Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 10-07-2018 14:13:56 | Bieżący | EBI | 11/2018

Zarząd IDH S.A.(„Spółka”) informuje, że w dniu 9 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej:
Pana Łukasza Bartczaka,
Pana Rafała Abratańskiego,
Pana Dariusza Dukaczewskiego, 

jednocześnie powołując do składu Rady Nadzorczej:
Panią Barbarę Sissons,
Pana Jerzego Bednarka,
Pana Mariusza Szałagana.

Powołane do Rady Nadzorczej osoby nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Robert Mikulski – Wiceprezes Zarządu