Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej spółki IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 05-11-2018 14:13:10 | Bieżący | EBI | 20/2018

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej: Pana Konrada Paduch, jednocześnie powołując do składu Rady Nadzorczej:
Pana Piotra Osuch w miejsce Pani Barbary Sissons, która złożyła rezygnację zgodnie z raportem 16/2018 z dnia 22-09-2018, oraz
Pana Tomasza Beck w miejsce odwołanego Pana Konrada Paduch

Powołane do Rady Nadzorczej osoby nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Robert Mikulski – Wiceprezes Zarządu