Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r. IDH S.A. (PLICI0000010) |02-06-2018 13:14:44 | Bieżący | ESPI | 1/2018

RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

Data: 2018-06-02

Firma: IDH SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12018
Data sporządzenia:2018-06-02
Skrócona nazwa emitenta
IDH S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 104 lok. 44, 00-764 Warszawa, NIP 526-103-96-76, REGON 11274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, z kapitałem zakładowym 83.038.863,40 złotych, wpłaconym w całości „Spółka”, informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na 29 czerwca 2018 roku _piątek_, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Dąbrowskiej, przy Al. Niepodległości 245 lok. 103 w Warszawie _02-009_.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Załączniki
PlikOpis
IDH_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29_06_2018.pdf
IDH_Projekty_Uchwal_ZWZA_29.06.2018.pdf
IDH_pelnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_ZWZ_29.06.2018.pdf
IDH_akcjonariat_na_dzien_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ_w_dniu_2.06.2018.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-952Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Wiertnicza36A
_ulica__numer_
22 205 81 0722 205 81 01
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-02Robert MikulskiWiceprezes Zarządu


Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH S.A.
TytulZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-952
MiastoWarszawa
UlicaWiertnicza
Nr36A
Tel.22 205 81 07
Fax22 205 81 01
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2018-06-02
Rok biezacy2018
Numer1
adres wwwwww.idhsa.pl