Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 04-01-2019 15:20:39 | Bieżący | EBI | 1/2019

Zarząd Emitenta spółki IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 roku;
• raport roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 roku; 
• raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Robert Mikulski – Wiceprezes Zarządu