Zmiana adresu siedziby spółki IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 28-12-2018 15:32:05 | Bieżący | EBI | 22/2018

Zarząd IDH DEVELOPMNET S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że z dniem 28 grudnia 2018 roku, uchwałą zarządu spółki uległ zmianie adres siedziby Spółki i jednocześnie adres do korespondencji.
Nowy adres spółki znajduje się:

IDH DEVELOPMENT S.A.
ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu