Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 14-02-2019 12:40:30 | Kwartalny | EBI | 2/2019

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2018 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu
  • Robert Mikulski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport_okresowy_za 4Q_2018_IDH_tabele