Podpisanie porozumienia z Autoryzowanym Doradcą IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 19-04-2019 18:28:22 | Bieżący | EBI | 4/2019

Zarząd Spółki IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dziś, tj. 19.04.2019 r. Spółka podpisała porozumienie z autoryzowanym doradcą spółką DSBJ S.A., z siedzibą w Warszawie („Autoryzowany Doradca”) w zakresie rozwiązania usług dotyczącym świadczonych czynności doradztwa oraz monitorowania w zakresie prawidłowości wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO GPW w Warszawie ze skutkiem na dzień 19 kwietnia 2019 roku.

W pozostałym zakresie dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii A1 i B1 umowa z Autoryzowanym Doradcą nadal obowiązuje.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu