Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 15-05-2019 07:42:36 | Kwartalny | EBI | 6/2019

arząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_okresowy_za 1Q_2019_IDH_tabele.pdf