Rezygnacja Członka Rady IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 19-04-2019 18:30:04 | Bieżący | EBI | 5/2019

Zarząd Spółki IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. wpłynęło do spółki pismo, od Pana Jerzego Bednarka dotyczące rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Decyzja o rezygnacji podjęta została ze skutkiem na dzień 19 kwietnia 2019 r.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Jerzemu Bednarkowi za pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu