Rezygnacja członka zarządu IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 28-03-2019 12:44:26 | Bieżący | EBI | 3/2019

Zarząd Spółki IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 28 marca 2019 r. wpłynęło do spółki pismo, od Pana Roberta Mikulskiego dotyczące rezygnacji z pełnienia funkcji Wice Prezesa Zarządu.
Decyzja o rezygnacji podjęta została ze skutkiem na dzień 28 marca 2019r. z uwagi na inne projekty biznesowe, w które Pan Robert Mikulski jest zaangażowany i nie będzie mógł poświęcić spółce wystarczająco dużo czasu.

Pan Robert Mikulski, dziękuje za wspólny czas i trzyma przysłowiowe kciuki za dalszy rozwój spółki.

Rada Nadzorcza Emitenta dziękuje Panu Robertowi Mikulskiemu za pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji w zarządzie Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu