Zawarcie ramowej umowy o roboty budowlane IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 28-03-2019 15:52:19 | Bieżący | ESPI | 2/2019

RB-W_ASO: Zawarcie ramowej umowy o roboty budowlane

Data: 2019-03-28

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22019
Data sporządzenia:2019-03-28
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie ramowej umowy o roboty budowlane
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. „Spółka”, „Wykonawca” informuje, że w dniu 28 marca 2019 r. zawarł ramową umowę o roboty budowlane, usługi sprzętowej oraz dostawy materiałów „Umowa”, której to zakres będzie definiowany na podstawie jednorazowych zleceń przez Zamawiającego, który w okresie 24 miesięcy począwszy od miesiąca marca 2019 roku dysponuje podpisanymi umowami i kontraktami budowlanymi.

Szacowana wartość umowy za okres 24 miesięcy począwszy od marca 2019 roku to kwota 20.000.000 zł netto.

Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych w przypadku m.in. opóźnień w budowie lub określonych odstępstw od specyfikacji technicznej. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia określonego w zleceniu.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-28Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie ramowej umowy o roboty budowlane
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2019-03-28
Rok biezacy2019
Numer2
adres wwwwww.idhsa.pl