Zawarcie umowy o roboty budowlane IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 26-03-2019 21:17:59 | Bieżący | ESPI | 1/2019

RB-W_ASO: Zawarcie umowy o roboty budowlane

Data: 2019-03-26

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12019
Data sporządzenia:2019-03-26
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie umowy o roboty budowlane
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. „Spółka”, „Wykonawca” informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. zawarł umowę o roboty budowlane „Umowa” dotyczącą robót budowlanych polegających na budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki o powierzchni 5.587 m2 mieszczącej się na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Ełk.

Zakończenie całości robót objętych umową to 12 _dwanaście_ miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Do okresu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe tj. Okresy od 15 grudnia do 15 marca.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy wynosi netto 4.634.146,34 zł _cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złoty 34/100_

Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych w przypadku m.in. opóźnień w budowie lub określonych odstępstw od specyfikacji technicznej. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60% wartości wynagrodzenia.

Również w dniu 25 marca 2019 Spółka IDH DEVELOPMENT S.A. wpłaciła na konto zamawiającego zgodnie z powyższą umową zabezpieczenie należytego wykonania w kwocie 231.707,32 zł _dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedem złoty 32/100_
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
ADAMA BRANICKIEGO15
_ulica__numer_
22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-26Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie umowy o roboty budowlane
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaADAMA BRANICKIEGO
Nr15
Tel.22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2019-03-26
Rok biezacy2019
Numer1
adres wwwwww.idhsa.pl