Raport roczny za 2018 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 31-05-2019 23:07:36 | Roczny | EBI | 8/2019

Zarząd Spółki IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Sprawozdanie Finansowe IDH 2018.pdf

Sprawozdanie Zarządu IDH za 2018 r.pdf

Sprawozdanie z badania SF – IDH 2018.pdf