Zawarcie umowy na dostawę maszyn i urządzeń IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 05-06-2019 06:27:24 | Bieżący | ESPI | 4/2019

RB-W_ASO: Zawarcie umowy na dostawę maszyn i urządzeń

Data: 2019-06-05

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42019
Data sporządzenia:2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dostawę maszyn i urządzeń
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. „Spółka”, informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 r. zawarł umowę na dostawę i montaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do zakładu produkcyjnego. 

Termin realizacji dostawy maszyn został określony na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowita cena netto maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej to wartość 8.450.000,00 zł _osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złoty_.

Gwarancja jakości została określona w umowie na 24 miesiące.

Również w dniu 4 czerwca 2019 Spółka IDH DEVELOPMENT S.A. wpłaciła na konto zamawiającego zgodnie z powyższą umową zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 422.500,00 zł _czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złoty 00/100_, co stanowi 5% wartości umowy netto.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-764Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Sobieskiego104/44
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-05Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie umowy na dostawę maszyn i urządzeń
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod00-764
MiastoWarszawa
UlicaSobieskiego
Nr104/44
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2019-06-05
Rok biezacy2019
Numer4
adres wwwwww.idhsa.pl