Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 28-06-2019 11:19:38 | Bieżący | EBI | 10/2019

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki podjęło uchwały oraz zakończyło obrady.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.

Postawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH_ZWZ_z_dnia_28.06.2019.pdf