Zawarcie istotnej umowy IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 01-08-2019 16:42:25 | Bieżący | ESPI | 7/2019

RB-W_ASO: Zawarcie istotnej umowy

Data: 2019-08-01

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr72019
Data sporządzenia:2019-08-01
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „Emitent”, informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 roku podpisał porozumienie „datio in solutum” czyli spełnienie świadczenia niepieniężnego w miejsce należnego świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 453 k.c. Spółka Layopi S.A. wykupiła obligacje własne w ilości 200.000 _dwieście tysięcy_ sztuk serii B o wartości 100,00 zł każda wraz z wymagalnymi odsetkami na dzień 31 lipca 2019 roku oraz weksel własny. Emitent o objęciu ww. obligacji informował raportem ESPI nr 12/2018 w dniu 28.12.2018. W miejsce świadczenia pieniężnego spółka Layopi S.A. przeniosła na Emitenta świadczenie niepieniężne, wymagalną i bezsporną wierzytelność. Wartość umowy to kwota 25.390.933,56 zł.

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-01Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie istotnej umowy
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2019-08-01
Rok biezacy2019
Numer7
adres wwwwww.idhsa.pl