Uzupełnienie raportu rocznego spółki IDH Development S.A. za 2018 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 23-08-2019 12:45:14 | Roczny | EBI | 12/2019

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka, Emitent”) w załączeniu przekazuje raport roczny za 2018 rok, uzupełniony o informacje, określone w § 5 ust. 6.1 pkt 1-2, 5-6 oraz § 5 ust. 6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny za 2018 IDH.pdf

31052019_Stanowisko Zarządu IDH.pdf

23082019_Rada_Nadzorcza_IDH.pdf