Zawiązanie oraz rejestracja Spółki zależnej od Emitenta – IDH BUD Sp. z o.o. IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 04-11-2019 15:02:56 | Bieżący | ESPI | 10/2019

RB-W_ASO: Zawiązanie oraz rejestracja Spółki zależnej od Emitenta – IDH BUD Sp. z o.o.

Data: 2019-11-04

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr102019
Data sporządzenia:2019-11-04
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawiązanie oraz rejestracja Spółki zależnej od Emitenta – IDH BUD Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o zawiązaniu w dniu 31.10.2019 roku spółki zależnej od Emitenta – spółki IDH BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000811953 _”Spółka zależna”_. Kapitał zakładowy Spółki zależnej wynosi 10.000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 100 zł za każdy udział. Emitent posiada 95% udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej. Ponadto, Emitent wskazuje, iż Prezesem Zarządu Spółki zależnej jest Pan Marcin Kamil Kozłowski, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Spółka zależna została zawiązana celem realizacji części kontraktów budowlanych wykonywanych przez Emitenta.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-04Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawiązanie oraz rejestracja Spółki zależnej od Emitenta – IDH BUD Sp. z o.o.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2019-11-04
Rok biezacy2019
Numer10
adres wwwwww.idhsa.pl