Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 14-11-2019 13:18:11 | Kwartalny | EBI | 13/2019

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

IDH_Raport_okresowy_za 3Q_2019.pdf