Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) |14-02-2020 05:57:14 | Kwartalny | EBI | 2/2020

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH_Raport_okresowy_za 4Q_2019.pdf