Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 23-01-2020 11:17:01 | Bieżący | EBI | 1/2020

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 roku;
• raport roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu