Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r. oraz raportu rocznego za 2019 rok IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 14-05-2020 14:13:44 | Bieżący | EBI | 4/2020

Zarząd Spółki IDH Development Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku, informuje, iż z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, Emitent wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz raportu rocznego za rok 2019 na dzień 29 lipca 2020 roku.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 23 stycznia 2020 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za I kwartał 2020 roku był dzień 15 maja 2020 roku, natomiast terminem publikacji raportu rocznego za rok 2019 był dzień 29 maja 2020 roku.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu