Zawarcie Umowy dzierżawy maszyn budowlanych IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 29-05-2020 20:10:35 | Bieżący | ESPI | 3/2020

RB-W_ASO: Zawarcie Umowy dzierżawy maszyn budowlanych

Data: 2020-05-29

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32020
Data sporządzenia:2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie Umowy dzierżawy maszyn budowlanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 29.05.2020 roku została zawarta pomiędzy Emitentem _”Dzierżawca”_ a spółką Stancer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Wydzierżawiający”_ Umowa dzierżawy maszyn budowlanych _”Umowa”_. Przedmiotem Umowy jest dzierżawa maszyn budowlanych w postaci samochodów ciężarowych, spycharek, koparek i innych maszyn budowlanych, których właścicielem jest Wydzierżawiający _”Przedmiot dzierżawy”_. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2021 roku. Umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy dzierżawy, jeżeli żadna ze stron nie wypowie Umowy. Umowa będzie trwać określoną ilość miesięcy i rozpocznie się w dniu 29.05.2020 roku, przy czym Wydzierżawiający będzie rozliczał Przedmiot dzierżawy na podstawie wystawionej faktury VAT. Czynsz z tytułu dzierżawy Przedmiotu dzierżawy za okres od dnia 29.05.2020 roku do 31.12.2021 roku wyniesie 2.850.000,00 zł netto.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-29Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie Umowy dzierżawy maszyn budowlanych
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2020-05-29
Rok biezacy2020
Numer3
adres wwwwww.idhsa.pl