Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 29-06-2020 15:35:08 | Kwartalny | EBI | 7/2020

Zarząd spółki IDH DEVELOPMENT S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_okresowy_jednostkowy_za 1Q_2020_IDH.pdf