Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ IDH Development SA w dniu 31 sierpnia 2020 roku. IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 31-08-2020 14:05:28 | Bieżący | ESPI | 15/2020

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 10.073.290

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 12.201.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 82,56%

 

Sylwia Agnieszka Leśniak – Paduch:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 10.073.290, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 100% oraz w ogólnej liczbie głosów – 82,56%.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-31Marcin KozłowskiPrezes Zarządu