Zmiany w składzie Rady Nadzorczej IDH Development SA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 31-08-2020 14:01:37 | Bieżący | EBI | 12/2020

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 31 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1) Uchwałę nr 15/2020 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie: Adama Gbiorczyka;
2) Uchwałę nr 16/2020 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie: Piotra Osucha;
3) Uchwałę nr 17/2020 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie: Tomasza Beck;

4) Uchwałę nr 18/2020 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie: Tomasza Wykurz;
5) Uchwałę nr 19/2020 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie: Katarzyny Mroczkowskiej;
6) Uchwałę nr 20/2020 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie: Michała Supkowskiego;
7) Uchwałę nr 21/2020 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie: Barbary Sissons;
8) Uchwałę nr 22/2020 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie: Andrzeja Włodarskiego.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Mroczkowska Katarzyna.pdf

Sissons Barbara.pdf

Supkowski Michał.pdf

Włodarski Andrzej.pdf

Wykurz Tomasz.pdf