Zawarcie umowy leasingu operacyjnego IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 13-10-2020 06:56:25 | Bieżący | ESPI | 20/2020

RB-W_ASO: Zawarcie umowy leasingu operacyjnego

Data: 2020-10-13

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr202020
Data sporządzenia:2020-10-13
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie umowy leasingu operacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 12.10.2020 roku została zawarta pomiędzy Emitentem _”Korzystający”_ a ING Lease _Polska_ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Finansujący”_ Umowa leasingu operacyjnego _”Umowa”_. Przedmiotem leasingu jest maszyna do robót drogowych/Stabilizator gruntu _”Przedmiot leasingu”_. Pełne dane Przedmiotu leasingu zostaną określone w umowie sprzedaży, udokumentowanej fakturą sprzedawcy. Potwierdzenie przez Korzystającego wyboru Przedmiotu leasingu oraz sprzedawcy nastąpi poprzez zawarcie umowy sprzedaży. Cena sprzedaży Przedmiotu leasingu wynosi 1.990.000 zł netto, a przewidywana wartość zaliczki 489.540 zł. Ostateczny termin odbioru Przedmiotu leasingu ustalono na 7.10.2021 roku, a jeżeli termin odbioru Przedmiotu leasingu wynikający z umowy sprzedaży będzie określony na inny dzień, ostatecznym terminem odbioru Przedmiotu leasingu będzie termin odbioru wynikający z umowy sprzedaży. Opłata wstępna wynosi 398.000,00 zł netto. Okres Umowy ustalono na 60 pełnych okresów rozliczeniowych, z przyjętym miesięcznym okresem rozliczeniowym. Zabezpieczenie Umowy stanowi weksel własny in blanco.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy__miejscowość_
_ulica__numer_
_telefon__fax_
_e-mail__www_
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-13Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie umowy leasingu operacyjnego
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2020-10-13
Rok biezacy2020
Numer20
adres wwwwww.idhsa.pl