Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 12-01-2021 13:07:24 | Bieżący | EBI | 1/2021

Zarząd Spółki IDH Development Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 15 lutego 2021 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 31 maja 2021 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu