Nabycie kolejnej transzy akcji spółki LED Lease S.A. w restrukturyzacji IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 09-02-2021 14:14:44 | Bieżący | ESPI | 6/2021

RB-W_ASO: Nabycie kolejnej transzy akcji spółki LED Lease S.A. w restrukturyzacji

Data: 2021-02-09

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr62021
Data sporządzenia:2021-02-09
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Nabycie kolejnej transzy akcji spółki LED Lease S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 09.02.2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki LED Lease S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”LED”_ o przydziale Emitentowi jako wierzycielowi 146.498.720 nowo wyemitowanych akcji serii B spółki LED. Podstawą nabycia akcji spółki LED jest Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 13.08.2020 r., na mocy którego spółka LED została zobowiązana do konwersji całości kwot głównych wierzytelności na akcje.

W dniu 04.02.2021 roku raportem bieżącym ESPI nr 5/2021, Emitent informował o nabyciu 115.450.825 nowo wyemitowanych akcji serii B spółki LED, co stanowiło 27,01% udziału w kapitale zakładowym spółki LED.
Sumując liczbę akcji serii B spółki LED, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 04.02.2021 r. oraz z zawiadomieniem z dnia dzisiejszego Emitent posiada łącznie 261.904.545 nowo wyemitowanych akcji serii B spółki LED, co stanowi 61,30% udziału w kapitale zakładowym spółki LED i nie wyklucza jego dalszego zwiększenia. W tym celu prowadzi negocjacje z akcjonariuszami spółki LED.

Spółka LED posiada zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości _”PARP”_ umowę o dofinansowaniu realizacji projektu „Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych, energooszczędnych lamp LED przeznaczonych do upraw roślin pod osłonami”. Łączna wartość projektu wynosi 30.841.031,00 zł, w tym dofinansowanie z PARP w kwocie 18.997.210,05 zł.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-09Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulNabycie kolejnej transzy akcji spółki LED Lease S.A. w restrukturyzacji
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-02-09
Rok biezacy2021
Numer6
adres wwwwww.idhsa.pl