Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w ASO akcji serii J i K oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą scalenia akcji IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 10-02-2021 10:18:55 | Bieżący | ESPI | 7/2021

RB-W_ASO: Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w ASO akcji serii J i K oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą scalenia akcji

Data: 2021-02-10

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr72021
Data sporządzenia:2021-02-10
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w ASO akcji serii J i K oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą scalenia akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 09.02.2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA _”GPW”_ podjął uchwałę nr 123/2021 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J i K spółki IDH DEVELOPMENT S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki _”Uchwała”_.

Na mocy Uchwały GPW postanawia:
1_ określić dzień 16 lutego 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki IDH DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł _pięć groszy_ każda:
a_ 88 _osiemdziesiąt osiem_ akcji serii J,
b_ 332 _trzysta trzydzieści dwa_ akcji serii K
pod warunkiem dokonania w dniu 16 lutego 2021 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLICI0000010”;
2_ notować akcje, o których mowa w pkt 1_, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „IDH” i oznaczeniem „IDH”.

Ponadto, na podstawie Uchwały GPW postanawia w związku z połączeniem _scaleniem_ akcji Spółki, zawiesić obrót tymi akcjami w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect – w okresie od dnia 16 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r. _włącznie_.

Treść Uchwały stanowi Załącznik do niniejszego raportu

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
Uch_123.pdfUchwała nr 123 Giełdy Papierów Wartościowych

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-10Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulUchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w ASO akcji serii J i K oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą scalenia akcji
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-02-10
Rok biezacy2021
Numer7
adres wwwwww.idhsa.pl