Wprowadzenie 88 akcji serii J oraz 332 akcji serii K spółki IDH Development S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcie działań w celu dokonania scalenia akcji. IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 03-02-2021 10:23:45 | Bieżący | ESPI | 4/2021

RB-W_ASO: Wprowadzenie 88 akcji serii J oraz 332 akcji serii K spółki IDH Development S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcie działań w celu dokonania scalenia akcji.

Data: 2021-02-03

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42021
Data sporządzenia:2021-02-03
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wprowadzenie 88 akcji serii J oraz 332 akcji serii K spółki IDH Development S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcie działań w celu dokonania scalenia akcji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development SA _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 2 lutego 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 99/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 88 akcji serii J oraz 332 akcji serii K Spółki.
Treść uchwały stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect akcji w liczbie 420 umożliwi podjęcie dalszych działań mających na celu dokonanie scalenia akcji Spółki pozostających w obrocie, zgodnie z treścią uchwały 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2018 roku.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
Uch_99.pdfUchwała nr 99/2021

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-03Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulWprowadzenie 88 akcji serii J oraz 332 akcji serii K spółki IDH Development S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcie działań w celu dokonania scalenia akcji.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-02-03
Rok biezacy2021
Numer4
adres wwwwww.idhsa.pl