Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży wierzytelności IDH DEVELOPMENT S.A. (PLICI0000010) | 01-02-2021 11:04:49 | Bieżący | ESPI | 3/2021

RB-W_ASO: Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży wierzytelności

Data: 2021-02-01

Firma: IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32021
Data sporządzenia:2021-02-01
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 29.01.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu z dnia 8.01.2021 r. zawarty pomiędzy Emitentem, a spółką VATERINGEN S.R.O. z siedzibą w Czechach _”Kupujący_ do Umowy sprzedaży wierzytelności _”Umowa”_, z dnia 05.11.2019 r. _Raport bieżący nr 11/2019_. Przedmiotem Aneksu jest cofnięcie sprzedaży wierzytelności wobec 2 podmiotów, przez co wartość Umowy ulega zmniejszeniu z kwoty 35.718.410,67 zł do kwoty 18.368.538,66 zł i zostanie zapłacona przez Kupującego do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IDH DEVELOPMENT S.A.Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972Warszawa
_kod pocztowy__miejscowość_
Adama Branickiego15
_ulica__numer_
+48 22 112 07 54
_telefon__fax_
info@idhsa.plwww.idhsa.pl
_e-mail__www_
526-10-39-676011274140
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-01Marcin KozłowskiPrezes ZarząduIdentyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaIDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaIDH DEVELOPMENT S.A.
TytulZawarcie aneksu do umowy sprzedaży wierzytelności
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod02-972
MiastoWarszawa
UlicaAdama Branickiego
Nr15
Tel.+48 22 112 07 54
Fax
e-mailinfo@idhsa.pl
NIP526-10-39-676
REGON011274140
Data sporzadzenia2021-02-01
Rok biezacy2021
Numer3
adres wwwwww.idhsa.pl