Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 03-06-2021 09:04:21 | Bieżący | EBI | 8/2021

arząd IDH Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

IDH_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_30_06_2021.pdf

IDH_Projekty_Uchwał_ZWZA_30_06_2021.pdf