Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej IDH Development SA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PLICI0000010) | 26-04-2021 10:00:30 | Bieżący | EBI | 5/2021

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 23 kwietnia 2021 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/4/2021 w sprawie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej, w związku z ustąpieniem Pana Tomasza Wykurz z członkostwa w Radzie Nadzorczej w czasie trwania kadencji. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o §23 ust. 3 Statutu Spółki dokooptowała Pana Zbisława Lasek do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  • Marcin Kozłowski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Zbisław Lasek – formularz dla Członka R.N. emitenta ID H DEVELOPMENT S.A..pdf